Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 523 af 24. maj 2024

§ 6

I forbindelse med registreringen af en virksomhed, der er godkendt efter revisorlovens §§ 13 og 17, registreres de oplysninger, der er nævnt i § 2.

Stk. 2 Ved virksomhedstype, jf. § 2, nr. 3, skal angives:

 • 1) Statsautoriseret revisionsvirksomhed, hvis majoriteten af stemmerne i revisionsvirksomheden ejes af statsautoriserede revisorer.

 • 2) Registreret revisionsvirksomhed, hvis majoriteten af stemmerne i revisionsvirksomheden ejes af registrerede revisorer.

 • 3) § 17, stk. 1 virksomhed, hvis virksomheden er omfattet af reglerne i revisorlovens § 17.

 • 4) Godkendt virksomhed, hvis virksomhedstypen ikke er omfattet af nr. 1-3.

Stk. 3 For godkendt revisor, jf. § 2, nr. 6, skal registreres oplysninger om dato for beskæftigelsens eller tilknytningens begyndelse.

Stk. 4 For hver indehaver af stemmerettigheder, jf. § 2, nr. 7, skal registreres ejertype. Ved ejertype skal angives:

 • 1) Statsautoriseret, hvis det er en statsautoriseret revisionsvirksomhed, jf. stk. 2, nr. 1, eller en statsautoriseret revisor.

 • 2) Registreret, hvis det er en registreret revisionsvirksomhed, jf. stk. 2, nr. 2, eller en registreret revisor.

 • 3) Godkendt efter 8. direktiv i andet EU-medlemsland, hvis revisionsvirksomheden eller revisor er godkendt i et andet EU-land eller EØS-land efter regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

 • 4) Godkendt, hvis det er en godkendt revisionsvirksomhed, jf. stk. 2, nr. 4.

 • 5) Anden, hvis indehaveren af stemmerettigheder ikke er omfattet af nr. 1-4.

Stk. 5 Ved netværksmedlemskab, jf. § 2, nr. 9, skal navnet på netværket angives. Herudover skal angives

 • 1) navn og adresse på hver medlemsvirksomhed af det pågældende netværk, og navn og adresse på hver virksomhed, der på anden måde er tilknyttet det pågældende netværk, eller

 • 2) hjemmeside (webadresse), hvor informationerne, jf. nr. 1, kan findes.

Stk. 6 Ved udenlandsk myndighed, jf. § 2, nr. 10, skal angives:

 • 1) Navn og adresse på den pågældende myndighed.

 • 2) Virksomhedens eventuelle registreringsnummer hos den pågældende myndighed.

Stk. 7 Stk. 4 og 6 finder ikke anvendelse for virksomheder, der er godkendt efter revisorlovens § 17, jf. § 2, stk. 2.