Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 728 af 15. juni 2016

Registrering og anmeldelse m.m.
§ 5

Det påhviler revisionsvirksomhedens øverste ledelse at registrere oplysningerne efter §§ 2-4. Revisionsvirksomhedens øverste ledelse har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i registeret, jf. §§ 6-10.

Stk. 2 Registreringer skal ske elektronisk med digital signatur/NemID. Registrering af virksomheder med et CVR-nr., skal ske med medarbejdercertifikat via www.virk.dk.

Stk. 3 Virksomheder, der er registreringspligtige efter revisorlovens §§ 13 a og 15 kan foretage skriftlig anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø eller pr. mail til erst@erst.dk.

Stk. 4 En virksomhed omfattet af revisorlovens §§ 13 og 17 anses først som en godkendt revisionsvirksomhed, når den er blevet registreret i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder i overensstemmelse med § 6.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan kræve, at revisionsvirksomheder, der registreres efter revisorlovens § 13 a, skal dokumentere, at virksomheden er godkendt i et andet EU-land eller EØS-land. Dokumentationen efter 1. pkt. må på anmeldelsesdatoen ikke være ældre end 3 måneder.