Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 728 af 15. juni 2016

§ 3

Registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder indeholder følgende oplysninger om virksomheder, der er registreret efter revisorlovens § 13 a:

  • 1) Revisionsvirksomhedens navn, adresse og registreringsnummer.

  • 2) Virksomhedsform.

  • 3) Virksomhedstype.

  • 4) Navn på den primære kontaktperson og eventuel hjemmeside (webadresse).

  • 5) Navn, adresse og P-nummer for hvert af virksomhedens p-enheder i Danmark.

  • 6) Navn, faglig titel og p-enhed på enhver godkendt revisor, der i Danmark er beskæftiget i eller på anden måde tilknyttet revisionsvirksomheden.

  • 7) Navn, og erhvervsadresse på alle indehavere af stemmerettigheder.

  • 8) Navn og erhvervsadresse på alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan.

  • 9) Eventuelt medlemskab af et netværk.

  • 10) Enhver anden registrering som revisionsvirksomheden har hos andre udenlandske myndigheder.