Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 22

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 728 af 15. juni 2016

§ 22

Ændring af oplysninger, jf. § 7, stk. 1, og § 10, stk. 1, skal registreres eller anmeldes senest 2 uger efter ændringen har fundet sted. Registrering eller anmeldelse efter § 7, stk. 2, og § 10, stk. 2, skal ske senest 2 uger efter, at betingelserne i revisorlovens § 13 § 13 a eller § 15 ikke længere er opfyldt, eller efter virksomhedens ophør.