Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 728 af 15. juni 2016

§ 21

Erhvervsstyrelsen kan slette en revisor i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, hvis

Stk. 2 Finder styrelsen, at en fejl eller mangel efter stk. 1, nr. 2, kan afhjælpes, fastsættes en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, slettes revisor i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.