Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 523 af 24. maj 2024

Indholdet af det offentlige register
§ 2

Registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder indeholder følgende oplysninger om virksomheder, der er godkendt efter revisorlovens §§ 13 og 17:

  • 1) Revisionsvirksomhedens navn, adresse og CVR-nr.

  • 2) Virksomhedsform.

  • 3) Virksomhedstype.

  • 4) Navn på den primære kontaktperson og virksomhedens eventuelle hjemmeside (webadresse).

  • 5) Navn, adresse og P-nummer for hvert af virksomhedens p-enheder.

  • 6) Navn, faglig titel og p-enhed på enhver godkendt revisor, der er beskæftiget i eller på anden måde tilknyttet revisionsvirksomheden, og en angivelse af, om revisor er godkendt til at afgive erklæring om bæredygtighedsrapportering.

  • 7) Navn og erhvervsadresse på alle indehavere af stemmerettigheder samt den samlede stemmeandel, der indehaves af godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

  • 8) Navn og erhvervsadresse på alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan.

  • 9) Eventuelt medlemskab af et netværk.

  • 10) Enhver anden registrering som revisionsvirksomheden har hos udenlandske myndigheder, herunder om registreringen vedrører revision, erklæring om bæredygtighedsrapportering eller begge dele.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 7 og 10, finder ikke anvendelse for virksomheder, der er godkendt efter revisorlovens § 17.