Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 728 af 15. juni 2016

§ 16

Registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder indeholder følgende oplysninger om revisorer, der er registreret efter revisorlovens § 15:

  • 1) Revisors navn, faglig titel, adresse og registreringsnummer.

  • 2) Navn, adresse, hjemmeside (webadresse) og registreringsnummer på den eller de revisionsvirksomhed(er), som revisor er tilknyttet.

  • 3) Enhver registrering, som revisor har hos andre udenlandske myndigheder.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fravige oplysningskravene i stk. 1, jf. revisorlovens § 15, stk. 4.