Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 728 af 15. juni 2016

§ 12

Erhvervsstyrelsen kan slette en virksomhed, jf. § 3, i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, hvis

  • 1) virksomheden ikke opfylder betingelserne for at være registreret, jf. revisorlovens § 13 a, eller

  • 2) de registrerede oplysninger ikke opfylder kravene i § 3.

Stk. 2 Finder styrelsen, at en fejl eller mangel efter stk. 1, nr. 2, kan afhjælpes, fastsættes en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, slettes virksomheden i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.