Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 728 af 15. juni 2016

§ 10

Ændringer i de registrerede oplysninger efter §§ 3 og 4 skal anmeldes efter § 5, stk. 3.

Stk. 2 Ophører registreringspligten efter revisorlovens §§ 13 a eller 15, eller ophører revisionsvirksomheden på anden måde, skal virksomheden slettes i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Anmeldelse heraf skal ske i overensstemmelse med § 5, stk. 3.