14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 728 af 15. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Ændring af oplysninger, jf. §§ 19 og 20, skal registreres eller anmeldes senest 2 uger efter ændringen har fundet sted, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Oplysninger om efteruddannelse i henhold til § 14, nr. 5, skal være indberettet senest den 1. april i året efter udløbet af en treårs-efteruddannelsesperiode.

•••

Stk. 3 Oplysninger om efteruddannelse i henhold til § 14, nr. 6, skal være indberettet senest den 1. april i det efterfølgende år.

•••
profile photo
Profilside