14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 728 af 15. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Registrering og anmeldelse m.m.
Det påhviler revisor at registrere oplysningerne efter § 14, nr. 4-6. Den godkendte revisor har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i registeret, jf. §§ 18 og 19.

•••

Stk. 2 Registreringer skal ske elektronisk med digital signatur/NemID. Registrering af godkendte revisorer med et CPR-nr. skal ske med et personligt certifikat via www.virk.dk.

•••

Stk. 3 Revisorer, som ikke har et CPR-nr., kan foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø eller pr. mail til erst@erst.dk.

•••
profile photo
Profilside