14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 728 af 15. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Indholdet af det offentlige register
Registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder indeholder følgende oplysninger om revisorer, der er godkendt efter revisorlovens §§ 3 og 10, stk. 1:

  • 1) Revisors navn, faglig titel, adresse og registreringsnummer.

  • 2) Navn, adresse, hjemmeside (webadresse) og registreringsnummer på den eller de revisionsvirksomhed(er), som revisor eventuelt er beskæftiget hos eller på anden måde er tilknyttet.

  • 3) Enhver certificering til revision af finansielle virksomheder, jf. lov om finansiel virksomhed.

  • 4) Enhver registrering, som revisor har hos udenlandske myndigheder.

  • 5) Generel efteruddannelse.

  • 6) Særlig efteruddannelse i revision af finansielle virksomheder, hvis revisor er certificeret af Finanstilsynet, jf. nr. 3.

•••
profile photo
Profilside