Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2305 af 28. december 2020

§ 6

Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver endvidere beretning i årets løb, når det er foreskrevet, eller revisionen finder det hensigtsmæssigt (delberetninger), jf. regionslovens § 29, jf. § 42, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2 Regionsrådets formand sørger for, at revisionens årsberetning og delberetninger udsendes til regionsrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen, jf. regionslovens § 29, jf. § 42 b i lov om kommunernes styrelse.