14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1038 af 02. september 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Obligationsserier af fast forrentede obligationer omfattet af § 6, stk. 1 eller 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. med udestående volumen over 500 mio. euro må ikke sælges som ét samlet salg.

•••

Stk. 2 Realkreditinstituttet skal tilrettelægge dets obligationssalg af fast forrentede obligationer omfattet af § 6, stk. 1 eller 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., så der alene kan ske en rentestigning på mere end 5 procentpoint for under 50 pct. af den udestående obligationsmængde i en given fondskode.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan dispensere fra kravet i stk. 1 og 2, hvis hensynet til den finansielle stabilitet, realkreditinstituttets levedygtighed, obligationsinvestorerne eller låntagerne tilsiger det.

•••
profile photo
Profilside