14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 01. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Lægemiddelstyrelsen inddeler, jf. § 2, de receptpligtige lægemidler i følgende grupper:

 • 1) Udleveringsgruppe »A § 4«.

 • 2) Udleveringsgruppe »A«.

 • 3) Udleveringsgruppe »B«.

 • 4) Udleveringsgruppe »BEGR«.

 • 5) Udleveringsgruppe »NB-S«.

 • 6) Udleveringsgruppe »A § 4-BEGR«.

 • 7) Udleveringsgruppe »A § 4-NB-S«.

 • 8) Udleveringsgruppe »R«.

 • 9) Udleveringsgruppe »premix«.

 • 10) Udleveringsgruppe »AP«.

 • 11) Udleveringsgruppe »BP«.

 • 12) Udleveringsgruppe »APK«.

 • 13) Udleveringsgruppe »BPK«.

 • 14) Udleveringsgruppe »GA«.

 • 15) Udleveringsgruppe »GB«.

•••

Stk. 2 Lægemidler i udleveringsgruppe »A § 4« må apoteket kun udlevere én gang efter samme recept, jf. dog § 22. Dette gælder dog ikke, såfremt lægemidlet er anvist til dosisdispensering.

•••

Stk. 3 Lægemidler i udleveringsgruppe »A« må apoteket kun udlevere én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen. Dette gælder dog ikke, såfremt lægemidlet er anvist til dosisdispensering. Apoteket må dog kun udlevere én gang på baggrund af en telefaxrecept samt på baggrund af en papirrecept eller en telefonrecept anvist af en læge.

•••

Stk. 4 Lægemidler i udleveringsgruppe »B« må apoteket udlevere én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen eller at receptudstederen på recepten har angivet, hvor mange gange og med hvilket tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted. Dette gælder dog ikke, såfremt lægemidlet er anvist til dosisdispensering. Apoteket må dog kun udlevere én gang på baggrund af en telefaxrecept samt på baggrund af en papirrecept eller telefonrecept anvist af en læge. Apoteket kan fravige det af receptudstederen fastsatte tidsmellemrum svarende til den udleverede mængde, hvis mængden på grund af substitution afviger fra den anviste mængde jf. § 74, stk. 1, 2. pkt.

•••

Stk. 5 Lægemidler i udleveringsgruppe »BEGR« må apoteket kun udlevere til sygehuse. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe »A«.

•••

Stk. 6 Lægemidler i udleveringsgruppe »NB-S« må apoteket kun udlevere til sygehuse eller efter anvisning af læger på sygehuse samt efter anvisning af nærmere bestemte speciallæger. Lægemiddelstyrelsen fastsætter for hvert enkelt lægemiddel, hvilke speciallæger der må anvise lægemidlet. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe »A«.

•••

Stk. 7 Lægemidler i udleveringsgruppe »A § 4-BEGR« må apoteket kun udlevere til sygehuse. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe »A § 4«.

•••

Stk. 8 Lægemidler i udleveringsgruppe »A § 4-NB-S« må apoteket kun udlevere til sygehuse eller efter anvisning af læger på sygehuse samt efter anvisning af nærmere bestemte speciallæger. Lægemiddelstyrelsen fastsætter for hvert enkelt lægemiddel, hvilke speciallæger der må anvise lægemidlet. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe »A § 4«.

•••

Stk. 9 Lægemidler i udleveringsgruppe »R« er omfattet af et risikostyringsprogram, jf. lægemiddellovens § 62, og må alene anvises og udleveres i overensstemmelse hermed. De nærmere bestemmelser for risikostyringsprogrammet er tilgængelige på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Et lægemiddel i udleveringsgruppe »R« skal udleveres i overensstemmelse med de bestemmelser, der i øvrigt er fastsat for lægemidlet, jf. stk. 1.

•••

Stk. 10 Lægemidler i udleveringsgruppe »premix« må apoteket og indehaveren af den i § 1, stk. 1, nævnte tilladelse alene udlevere efter anvisning fra en dyrlæge til fodervirksomheder, der har Fødevarestyrelsens godkendelse til at fremstille foderlægemidler. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe »B«.

•••

Stk. 11 Lægemidler i udleveringsgruppe »AP« må udleveres på de apoteker, der har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse efter § 12 a, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed, og af indehavere af den i § 1, stk. 1, nævnte tilladelse. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe »A«.

•••

Stk. 12 Lægemidler i udleveringsgruppe »BP« må udleveres på de apoteker, der har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse efter § 12 a, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed, og af indehavere af den i § 1, stk. 1, nævnte tilladelse. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe »B«.

•••

Stk. 13 Lægemidler i udleveringsgruppe »APK« må ved brug til produktionsdyr kun udleveres på de apoteker, der har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse efter § 12 a, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed og af indehavere af den i § 1, stk. 1, nævnte tilladelse. Det er en betingelse, for at udleveringen lovligt kan finde sted, at recepten er påført »til produktionsdyr«. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe »A«.

•••

Stk. 14 Lægemidler i udleveringsgruppe »BPK« må ved brug til produktionsdyr kun udleveres på de apoteker, der har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse efter § 12 a, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed og af indehavere af den i § 1, stk. 1, nævnte tilladelse. Det er en betingelse, for at udleveringen lovligt kan finde sted, at recepten er påført »til produktionsdyr«. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe »B«.

•••

Stk. 15 Lægemidler i udleveringsgrupperne »AP« og »BP« til heste eller kaniner, som ikke holdes erhvervsmæssigt, herunder med produktion for øje, må dog tillige udleveres af apoteker, som ikke har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse efter § 12 a, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed.

•••

Stk. 16 Lægemidler i udleveringsgruppe »GA« må udleveres på apoteker og af indehavere af den i § 1, stk. 2, nævnte tilladelse. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe »A«.

•••

Stk. 17 Lægemidler i udleveringsgruppe »GB« må udleveres på apoteker og af indehavere af den i § 1, stk. 2, nævnte tilladelse. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe B.

•••
profile photo
Profilside