Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler § 34

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 661 af 30. maj 2023

Telefon- og telefaxrecepter
§ 34

Apoteket og indehaveren af den i § 1, stk. 1, nævnte tilladelse skal nedskrive telefonrecepter på blanketter mærket: »Telefonrecept«.

Stk. 2 Apoteket må kun ekspedere telefax- og telefonrecepter én gang.

Stk. 3 Apoteket må kun ekspedere telefaxrecepter, som er modtaget på en af apotekeren ejet apoteksenhed eller på en af tilladelsesindehaverens virksomhedsadresser.

Stk. 4 Indtelefonering af recepter og brug af telefaxrecepter bør kun ske, når særlige forhold taler for det.