Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler § 112

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 661 af 30. maj 2023

§ 112

Ved dosisdispensering til de i § 108, nr. 4, nævnte medicinbrugere må der kun anvendes kapsler og tabletter, dog ikke bruse-, frysetørrede og smeltetabletter.

Stk. 2 Ved dosisdispensering til de i § 108, nr. 4, nævnte medicinbrugere må der ikke anvendes lægemidler, der indebærer risiko for afsmitning til andre lægemidler af

  • 1) højrisikostoffer, fx cytostatika og kønshormoner, eller

  • 2) allergifremkaldende stoffer, fx penicilliner og cefalosporiner.

Stk. 3 Kønshormoner i form af film- eller sukkercoatede tabletter og kapsler er ikke omfattet af stk. 2, nr. 1, og kan dosisdispenseres som manuel dosisdispensering eller ved maskinel dosisdispensering som tillægsdispensering ved påfyldning i særskilt bakke.