14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 01. June 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ved en recept forstås en anvisning fra:

 • 1) En læge, tandlæge eller dyrlæge til apotek om udlevering af et eller flere lægemidler.

 • 2) En behandlerfarmaceut til apotek om genudlevering af et eller flere lægemidler.

 • 3) En dyrlæge om udlevering af lægemidler fra en indehaver af en tilladelse efter § 39, stk. 1, i lov om lægemidler til forhandling til brugerne af lægemidler til produktionsdyr.

•••

Stk. 2 Ved en recept forstås derudover en skriftlig anvisning (bestillingsseddel) fra en læge, tandlæge eller dyrlæge om udlevering af gasser til medicinsk brug fra et apotek eller fra en indehaver af en tilladelse til detailforhandling af gasser til medicinsk brug, jf. § 39, stk. 1, i lov om lægemidler.

•••

Stk. 3 Ved dosisdispensering forstås, at et lægemiddel på apotek eller sygehusapotek påfyldes en doseringsbeholder, som er tilpasset lægemidlets konkrete anvendelse. Doseringsbeholderen kan indeholde en eller flere doseringer af et eller flere lægemidler.

•••

Stk. 4 Ved magistrelle lægemidler forstås lægemidler, der tilberedes på et apotek eller sygehusapotek til den enkelte medicinbruger eller det enkelte dyr efter recept fra en læge, tandlæge eller dyrlæge.

•••

Stk. 5 Ved medicinrekvisitioner forstås bestillinger (rekvisitioner) på apotek eller sygehusapotek af:

 • 1) Lægemidler til medicindepoter (centrale lagre på sygehuse og andre behandlingsinstitutioner).

 • 2) Receptpligtige lægemidler til sygehusafdelinger og afdelinger på lignende institutioner.

 • 3) Receptpligtige lægemidler til

  • a) kommunalbestyrelsens behandlingssteder for stofmisbrugere, jf. sundhedslovens § 142, og

  • b) andre kommunalbestyrelsers, regionsråds eller private institutioners behandlingssteder, som kommunalbestyrelsen har indgået aftaler med om lægelig behandling af stofmisbrugere.

 • 4) Lægemidler til de særlige formål, der er nævnt i §§ 98-107.

 • 5) Lægemidler til regionale vagtlægeenheder.

 • 6) Lægemidler til kriminalforsorgens institutioner.

•••

Stk. 6 Ved medicinrekvisitioner forstås endvidere bestillinger (rekvisitioner) på apotek af næsespray med naloxon til brug for udlevering til behandling af overdosering med opioider, hvor bestillingen sker fra en læge eller en sygeplejerske.

•••
profile photo
Profilside