14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 416 af 27. April 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Værdiansættelse af ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål
Værdiansættelse af ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål kan ske på baggrund af genanskaffelsessummen eksklusive moms, svarende til gængse priser for byggeri af tilsvarende kvalitet i området og med fradrag for stand og karakter, jf. dog stk. 2. Anvendelse af genanskaffelsessummen forudsætter, at værdiansættelsesmetoden er forsvarlig under hensyn til ejendommens driftsresultater, alternative anvendelsesmuligheder og markedsforhold i øvrigt.

•••

Stk. 2 Værdien af ejendomme, hvor de i stk. 1 nævnte betingelser ikke er opfyldt, eller hvor ejendommen drives efter forretningsmæssige principper, kan højest ansættes til markedsværdien. Ansættelsen skal ske på grundlag af en rentabilitetsberegning efter §§ 6-8, der med tillæg og fradrag i henhold til § 9 danner maksimum for værdiansættelsen. Idrætsanlæg, forlystelsesanlæg og lignende kan dog ansættes på grundlag af en rentabilitetsberegning efter § 10, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside