Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene

Bekendtgørelse nr. 1365 af 28. november 2023

Drøftelser i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen
§ 6

I forbindelse med indgåelse af rammeaftalen skal kommunalbestyrelserne og regionsrådet drøfte følgende: