Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene

Bekendtgørelse nr. 1365 af 28. november 2023

§ 2

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet kan aftale løbende revision og opdatering af hele eller dele af rammeaftalen, hvis der er behov herfor og enighed herom mellem parterne.