14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om rådighed § 42a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om rådighed og bygger på bekendtgørelse nr. 1700 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42a A-kassen skal indkalde et medlem, som i perioden fra og med den 1. april 2022 til og med den 31. december 2023 ikke har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i joblog i en kalendermåned, til en rådighedssamtale, hvis medlemmet efter reglerne i denne bekendtgørelse og reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder regler udstedt i medfør heraf, har været forpligtet til at være aktivt jobsøgende i mindst 50 pct. af dagene i den pågældende kalendermåned. 50 pct. ledighed i en kalendermåned opgøres som 15 dage uanset kalendermåneden.

•••

Stk. 2 Dage, hvor et medlem kan dokumentere, at medlemmet kunne have opfyldt betingelserne i reglerne om mindre intensiv indsats, jf. kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal indgå i opgørelsen af de 50 pct. ledighed i måneden som dage, hvor medlemmet ikke har været forpligtet til at være aktivt jobsøgende.

•••

Stk. 3 Rådighedssamtalen efter stk. 1 skal afholdes hurtigst muligt efter, at a-kassen har konstateret den manglende jobsøgning i en kalendermåned, og senest inden udløbet af den efterfølgende kalendermåned. Rådighedssamtalen skal afholdes uanset, at medlemmet efterfølgende har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i joblog. Hvis medlemmet udebliver fra rådighedssamtalen, skal medlemmet hurtigst muligt indkaldes til en ny rådighedssamtale.

•••

Stk. 4 Et medlem, der er afmeldt inden, at rådighedssamtalen afholdes, skal indkaldes på ny ved gentilmelding. Et medlem, skal dog ikke indkaldes ved gentilmelding, hvis medlemmet er omfattet af § 3, nr. 12, i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed.

•••

Stk. 5 A-kassen skal i indkaldelsen til samtalen efter stk. 1 give medlemmet meddelelse om det forventede resultat af den kommende afgørelse, hvis medlemmet ikke på datoen for rådighedssamtalen har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, herunder uploadet jobansøgninger.

•••

Stk. 6 Hvis medlemmet ikke senest på datoen for samtalen har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, herunder uploadet som minimum én jobansøgning i kalendermåneden, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal have en karantæne for selvforskyldt ledighed på grund af manglende jobsøgning, jf. § 11 a, stk. 1, i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. Hvis medlemmet er syg på datoen for samtalen, skal medlemmet registrere og uploade sine jobsøgningsaktiviteter i joblog på første raske dag.

•••

Stk. 7 Rådighedssamtalen følger reglerne for rådighedssamtaler i denne bekendtgørelse, og indgår i opgørelsen af de to personlige samtaler i a-kassen inden for medlemmets første 6 måneders sammenlagte ledighed, jf. § 41, stk. 1. Samtaleformen for rådighedssamtalen følger reglerne i denne bekendtgørelse, jf. § 13, stk. 6, og § 41, stk. 2.

•••

Stk. 8 A-kassen skal ikke indkalde et medlem til en rådighedssamtale efter stk. 1, hvis medlemmet i den pågældende kalendermåned bliver omfattet af mindsteudbetalingsreglen, jf. § 5 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

•••
profile photo
Profilside