Bekendtgørelse om rådighed § 40

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om rådighed er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1590 af 12. december 2023

§ 40

A-kassen skal igennem hele ledighedsperioden undersøge og vurdere medlemmets rådighed ved en personlig samtale, jf. dog § 12, stk. 6, når a-kassen vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2 Under en samtale efter stk. 1 skal a-kassen som minimum sikre sig, at

  • 1) medlemmet har søgt et tilstrækkeligt antal job og været realistisk i sin jobsøgning, herunder overholdt »Krav til jobsøgning« og indgåede aftaler med a-kassen eller jobcenteret om jobsøgning,

  • 2) medlemmet har overholdt »Min Plan«, herunder om medlemmet har deltaget i kurser, tilbud og aktiviteter, som medlemmet er blevet pålagt at følge,

  • 3) medlemmets cv-oplysninger er korrekte og fyldestgørende, og at cv-oplysningerne er tilgængelig for jobcenteret og a-kassen, medmindre ansvaret for korrekte og fyldestgørende cv-oplysninger er overgået til jobcenteret, og

  • 4) medlemmet i øvrigt har evne og vilje til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Stk. 3 A-kassen skal ved vurderingen af medlemmets jobsøgning efter stk. 2, nr. 1, tage udgangspunkt i »Krav til jobsøgning«, de jobsøgningsaktiviteter, som medlemmet har registreret i joblog, og de jobansøgninger, som medlemmet har uploadet i joblog efter § 14, stk. 11. A-kassens vurdering af medlemmets jobsøgning skal også tage udgangspunkt i, om medlemmet har overholdt de aftaler om jobsøgning, som medlemmet har indgået med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør ved en samtale.

Stk. 4 Hvis et medlem arbejder på nedsat tid med supplerende dagpenge og har kvalifikationer inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, skal a-kassen ved rådighedsvurderingen efter stk. 1 og 2 give medlemmet en frist på højst 4 uger til at dokumentere, at medlemmet søger arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret inden for dette område. A-kassen skal herefter vurdere medlemmets rådighed, jf. § 42, stk. 2.