Bekendtgørelse om rådighed § 32

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om rådighed er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1590 af 12. december 2023

§ 32

Et medlem står ikke til rådighed, hvis medlemmet afslår et arbejde, som medlemmet er henvist til, afslår et tilbud eller en jobsamtale eller ophører i et arbejde eller et tilbud, hvis medlemmet fx skal

  • 1) overtage andet arbejde,

  • 2) begynde selvstændig erhvervsvirksomhed,

  • 3) begynde på eller fortsætte en uddannelse,

  • 4) gå på efterløn,

  • 5) rejse til udlandet eller

  • 6) flytte på grund af ægtefællens eller samleverens forhold.

Stk. 2 Medlemmet kan igen få dagpenge fra det tidspunkt, hvor det dokumenteres, at forudsætningen for afslaget eller ophøret er bortfaldet.

Stk. 3 Medlemmet kan dog få dagpenge efter ophør i et tilbud, hvis medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats på ophørstidspunktet, jf. § 22.