Bekendtgørelse om rådighed § 13

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om rådighed er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. august 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1732 af 27. august 2021, bekendtgørelse nr. 2094 af 24. november 2021, bekendtgørelse nr. 2682 af 28. december 2021, bekendtgørelse nr. 394 af 28. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2023

Deltagelse i samtaler, aktiviteter og tilbud
§ 13

Et medlem skal deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud, der øger mulighederne for at få arbejde.

Stk. 2 Et medlem skal kunne møde til samtaler med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør samt til aktiviteter og tilbud dagen efter, at medlemmet har modtaget indkaldelse hertil. Medlemmet skal også kunne møde til samtaler, som medlemmet selv har booket.

Stk. 3 Medlemmet har pligt til at møde til samtaler og aktiviteter, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder til, og møde til samtaler, som medlemmet selv har booket, herunder til at holde kontakt med jobcenteret, a-kassen og anden aktør, jf. stk. 5.

Stk. 4 Medlemmet har også pligt til at møde til og deltage i tilbud fra jobcenteret eller anden aktør.

Stk. 5 Et medlem, der deltager i et tilbud, skal søge arbejde, jf. § 15, og kunne overtage arbejde med dags varsel, medmindre jobcenteret har fraveget kravet, eller andet følger af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6 Et medlem kan vælge, om samtaler med a-kassen, dog ikke cv-samtalen efter § 25 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde. A-kassen kan dog beslutte, at en samtale skal afholdes ved personligt fremmøde, hvis a-kassen vurderer, at der er behov for en fysisk samtale, herunder hvis medlemmet har behov for særlig vejledning om jobsøgning, eller der er tvivl om medlemmets rådighed.