14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om puljeinvestering i Lønmodtagernes Dyrtidsfond § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 436 af 08. juni 1999. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 For hver enkelt pulje skal der udarbejdes skriftlige retningslinier for administrationen. Retningslinierne skal være godkendt af fondens bestyrelse.

•••

Stk. 2 Retningslinierne skal indeholde oplysninger om:

  • 1) investeringsstrategi og risikoeksponering, herunder fondens adgang til at foretage ændringer heri og

  • 2) omkostningsfordelingen, herunder administrations- og handelsomkostninger ved erhvervelse af værdipapirer m.v., mellem puljen og fondens portefølje i øvrigt.

•••
profile photo
Profilside