14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om pulje til delvis dækning af restriktionsramte virksomheders udgifter til betaling af bod eller dagbod i bygge- og anlægsarbejder som følge af COVID-19-nedlukningen af visse kommuner § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1809 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ansøgning om kompensation, jf. § 6, skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Virksomhedsnavn og CVR-nr. Ansøges der om kompensation til flere produktionsenheder under samme CVR-nr., oplyses produktionsenhedsnumrene.

  • 2) Igangværende kontrakter med allerede defineret bods- eller dagbodsbeløb eller tilsvarende med deres tilknytning til virksomheden.

  • 3) Dokumentation for, at bods- eller dagbodsbestemmelse eller tilsvarende er aktiveret, jf. § 3, stk. 1, nr. 3.

  • 4) Oplysning om og dokumentation for størrelsen af boden, dagboden eller tilsvarende i perioden den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

  • 5) Dokumentation for, at restriktioner om begrænset mobilitet til og fra de i § 1, stk. 1, angivne kommuner er direkte årsag til den forsinkelse, som har medført iværksættelse af bods- eller dagbodsbestemmelse eller tilsvarende.

  • 6) Virksomhedens realiserede omsætning i referenceperioden efter § 2, nr. 9 og 10.

  • 7) Dokumentation for placering af det arbejdssted, som kontrakten knytter sig til.

  • 8) Eventuel dokumentation for, at der mellem parterne er forsøgt forhandlet om at undgå bod, dagbod eller tilsvarende.

•••

Stk. 2 Virksomheden skal indsende en erklæring om al øvrig de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget i indeværende og de to foregående regnskabsår i medfør af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 eller øvrige de minimis-forordninger.

•••

Stk. 3 Virksomheden skal under strafansvar, jf. § 11, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 og 2, er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på virksomhedsguiden.dk.

•••
profile photo
Profilside