14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om pulje til delvis dækning af restriktionsramte virksomheders udgifter til betaling af bod eller dagbod i bygge- og anlægsarbejder som følge af COVID-19-nedlukningen af visse kommuner § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1809 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes delvis kompensation på maksimalt 80 pct. af virksomheders udgifter til betaling af bod, dagbod eller tilsvarende i bygge- og anlægsarbejder eller tilsvarende, hvor årsagen er restriktionen om begrænset mobilitet over kommunegrænserne til og fra Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø Kommune i perioden fra den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

•••

Stk. 2 Puljen, jf. stk. 1, er åben for ansøgninger til og med den 15. december 2020.

•••

Stk. 3 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

•••

Stk. 4 Kompensationen ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, som senest ændret ved Europa-Kommissionens forordning nr. 2020/972 af 2. juli 2020.

•••
profile photo
Profilside