14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om private testudbyderes anmeldelse af positive resultater af test for COVID-19 med henblik på smitteopsporing og kompensation  - ophæves den 1. marts 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1919 af 11. december 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om private testudbyderes anmeldelse af positive resultater af test for COVID-19 med henblik på smitteopsporing og kompensation

I medfør af §§ 21 a, 21 b og 26 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 11. december 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Private behandlingssteder samt andre selvstændige virksomheder, der foretager test af mennesker for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), skal anmelde positive resultater af test for COVID-19 til Styrelsen for Patientsikkerhed. Positive resultater af både antigentest og PCR test (Polymerase Chain Reaction) skal anmeldes. Anmeldelse sker ved indberetning af det positive prøvesvar til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 2 Anmeldelse efter stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger i det format og den frekvens, der bliver publiceret på Styrelsen for Patientsikkerheds netsted:

  • a) Fulde navn.

  • b) Telefonnummer.

  • c) CPR nummer eller anden entydig identifikation, hvis vedkommende ikke har et CPR nummer.

  • d) Testtype.

  • e) Adresse for fysisk teststed.

  • f) Dato for test.

§2 Private behandlingssteder samt andre selvstændige virksomheder, der foretager test af mennesker for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), kan behandle personoplysninger om navn, telefonnummer, helbredsoplysninger, og oplysninger om personnumre eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer bestemte fysiske personer, med henblik på at udføre test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

§3 Anmeldelse efter § 1, skal foretages i alle tilfælde, hvor prøven er taget i forbindelse med behandling, herunder undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme, jf. sundhedslovens § 5, samt i forbindelse med forskning m.v.

§4 Private testudbydere indberetter, efter aftale med regionerne, oplysninger om personnumre eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer bestemte fysiske personer, samt oplysninger om, at en person har fået foretaget en test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), til regionsrådene med henblik på at få kompensation for udførelsen.

§5 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. december 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021.

profile photo
Profilside