Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 617 af 03. juni 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 831 af 08. juni 2020

§ 25

Netvirksomheden træffer afgørelse om, hvorvidt en vindmølle på land opfylder betingelserne i definitionen på eksisterende vindmøller efter § 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en havvindmølle opfylder betingelserne i definitionen på eksisterende vindmøller efter § 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en vindmølle opfylder betingelserne i definitionen efter § 2 på eksisterende vindmøller i alle sager, hvor en ny vindmølle er købt i perioden fra den 3. marts 1999 til og med den 31. december 1999.

Stk. 4 Afgørelse om opgørelse af fuldlasttimer for vindmøller efter §§ 35 a-38 og §§ 41-42 i lov om fremme af vedvarende energi træffes af netvirksomheden. Tilsluttes vindmøllen direkte til et transmissionsnet, træffer transmissionsvirksomheden afgørelse herom.