Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. § 22

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 617 af 03. juni 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 831 af 08. juni 2020

§ 22

Ved flytning og ny nettilslutning af vindmøller følger det opnåede pristillæg den enkelte vindmølle, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For vindmøller tilsluttet i egen forbrugsinstallation, som har en installeret effekt på 25 kW eller derunder, jf. § 41 i lov om fremme af vedvarende energi, gælder stk. 1 alene, såfremt vindmøllen igen tilsluttes i egen forbrugsinstallation. Flyttes vindmøllen, således at denne ikke længere er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, bortfalder pristillægget, idet betingelserne herfor ikke længere er opfyldt, jf. § 41 i lov om fremme af vedvarende energi.