Bekendtgørelse om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1108 af 21. september 2007

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2007 og gælder for sager, hvor der indgives anmeldelse efter ikrafttrædelsen. Dog gælder pligten til orientering i § 2 også i sager, der er anmeldt forud for den 1. oktober 2007.