Bekendtgørelse om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1108 af 21. september 2007

§ 4

Pligten til vejledning efter § 1 gælder også i forhold til forurettedes nære pårørende, hvis forurettede er afgået ved døden. Er forurettede afgået ved døden som følge af forbrydelsen, gælder tillige pligten til orientering efter § 2 i forhold til forurettedes nære pårørende.

Stk. 2 Pligten til vejledning og orientering gælder kun i det omfang politiet eller anklagemyndigheden er bekendt med, at der er en nær pårørende til forurettede, og kun i forhold til den eller de i kredsen af nære pårørende, som umiddelbart må antages at have stået afdøde nærmest.