Bekendtgørelse om politiets bistand til Styrelsen for Patientsikkerhed med fremskaffelse af oplysninger fra luftfartselskaber til brug for smitteopsporing § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 702 af 21. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1748 af 29. august 2021 og bekendtgørelse nr. 1993 af 28. oktober 2021

§ 1

Efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed bistår politiet med at fremskaffe oplysninger om besætningsmedlemmer og passagerer omfattet af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til registrering og videregivelse af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer for ansvarshavende for luftfartselskaber i forbindelse med håndtering af covid-19.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene anmode om politiets bistand efter stk. 1, hvis en person om bord lider af, formodes at kunne være smittet med eller efterfølgende konstateres smittet med coronavirussygdom 2019 (covid-19), og hvis styrelsen ikke har modtaget oplysningerne fra luftfartselskabet, efter at styrelsen har anmodet den ansvarshavende for luftfartselskabet om at udlevere oplysningerne i medfør af epidemilovens § 50, stk. 1.