14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om politiets bistand til Styrelsen for Patientsikkerhed med fremskaffelse af oplysninger fra luftfartselskaber til brug for smitteopsporing

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 702 af 21. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om politiets bistand til Styrelsen for Patientsikkerhed med fremskaffelse af oplysninger fra luftfartselskaber til brug for smitteopsporing

I medfør af § 50, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 20. maj 2022

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed bistår politiet med at fremskaffe oplysninger om besætningsmedlemmer og passagerer omfattet af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til registrering og videregivelse af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer for ansvarshavende for luftfartselskaber i forbindelse med håndtering af covid-19.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene anmode om politiets bistand efter stk. 1, hvis en person om bord lider af, formodes at kunne være smittet med eller efterfølgende konstateres smittet med coronavirussygdom 2019 (covid-19), og hvis styrelsen ikke har modtaget oplysningerne fra luftfartselskabet, efter at styrelsen har anmodet den ansvarshavende for luftfartselskabet om at udlevere oplysningerne i medfør af epidemilovens § 50, stk. 1.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. december 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1136 af 3. juli 2020 om indsamling af passagerlisteoplysninger og oplysninger om besætningsmedlemmer i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme ophæves.

profile photo
Profilside