Bekendtgørelse om politiets bistand til Styrelsen for Patientsikkerhed med fremskaffelse af oplysninger fra luftfartselskaber til brug for smitteopsporing

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 702 af 21. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1748 af 29. august 2021 og bekendtgørelse nr. 1993 af 28. oktober 2021

I medfør af § 50, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed bistår politiet med at fremskaffe oplysninger om besætningsmedlemmer og passagerer omfattet af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til registrering og videregivelse af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer for ansvarshavende for luftfartselskaber i forbindelse med håndtering af covid-19.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene anmode om politiets bistand efter stk. 1, hvis en person om bord lider af, formodes at kunne være smittet med eller efterfølgende konstateres smittet med coronavirussygdom 2019 (covid-19), og hvis styrelsen ikke har modtaget oplysningerne fra luftfartselskabet, efter at styrelsen har anmodet den ansvarshavende for luftfartselskabet om at udlevere oplysningerne i medfør af epidemilovens § 50, stk. 1.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. december 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1136 af 3. juli 2020 om indsamling af passagerlisteoplysninger og oplysninger om besætningsmedlemmer i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme ophæves.