Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1078 af 20. september 2017

Tværgående informationsanalyser til brug for øvrige formål
§ 5

Under iagttagelse af bestemmelsen i § 6 kan tværgående informationsanalyser foretages, når det er nødvendigt for

  • 1) at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,

  • 2) at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,

  • 3) at yde borgerne bistand i andre faresituationer,

  • 4) at udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret,

  • 5) at yde andre myndigheder bistand efter gældende ret,

  • 6) at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig tilknytning til politiets virksomhed og

  • 7) at gennemføre strategiske og statistiske analyser mv., der kan understøtte varetagelsen af opgaver efter nr. 1-6.