Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1078 af 20. september 2017

§ 14

Rigspolitiet foretager logning af behandlinger af personoplysninger i POL-INTEL som beskrevet i § 24, stk. 1, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Loggene anvendes udelukkende til at kontrollere, om behandling er lovlig, til egenkontrol, til at sikre integriteten og sikkerheden af personoplysningerne og i forbindelse med straffesager.

Stk. 2 Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau foretager Rigspolitiet logning udover den i stk. 1 fastsatte med henblik på at understøtte en proaktiv monitering af, at behandlingen af personoplysninger efterlever gældende ret.