Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1078 af 20. september 2017

§ 11

Personoplysninger, der opbevares i POL-INTEL, kan videregives og overføres i overensstemmelse med gældende ret, herunder de regler, som er fastsat for de enkelte informationskilder.

Stk. 2 Rigspolitiet kan i nærmere bestemt omfang overlade kompetencen til at videregive og overføre personoplysninger efter stk. 1 til en eller flere af landets politikredse.