14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om pligt til registrering og videregivelse af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer for ansvarshavende for luftfartselskaber i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 225 af 18. februar 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pligt til registrering og videregivelse af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer for ansvarshavende for luftfartselskaber i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 13 a og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, som ændret ved lov nr. 160 af 3. februar 2021, og § 15, stk. 5, i lov om offentlighed i forvaltningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020, og efter forhandling med transportministeren og justitsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 18. februar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Pligt til registrering og videregivelse af oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed

§1 Ansvarshavende for luftfartselskaber skal i forbindelse med flyvninger til Danmark fra udlandet registrere følgende oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer:

  • 1) Navn.

  • 2) Telefonnummer.

  • 3) Fly- og pladsnummer.

Stk. 2 Registrering af telefonnummer om passagerer skal som minimum omfatte telefonnummer på den passager, som har foretaget booking, eller som er angivet i forbindelse med check-in. Pladsnummer for besætningsmedlemmer skal kun registreres, hvis besætningsmedlemmet har et pladsnummer.

Stk. 3 Pligten efter stk. 1 omfatter ikke flyvninger, der ankommer til landet fra Færøerne og Grønland.

§2 Ansvarshavende for luftfartselskaber skal af egen drift videregive de i § 1 nævnte oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed hurtigst muligt og senest 3 timer efter flyets ankomst til en dansk lufthavn fra udlandet eller senest kl. 8 den efterfølgende dag, hvis flyet ankommer efter kl. 19.

Stk. 2 Har en flyvning fælles rutenummer, er det alene det luftfartsselskab, der står for flyvningen, der skal videregive oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. stk. 1.

Kapitel 2

Opbevaring af oplysninger og fravigelse af journaliseringspligt

§3 Styrelsen for Patientsikkerhed skal slette de oplysninger, som ansvarshavende for luftfartselskaber har videregivet til styrelsen efter § 2, senest 30 dage efter det tidspunkt, hvor styrelsen har registreret oplysningerne, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan undlade at foretage journalisering af oplysninger, som er videregivet til styrelsen efter § 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Oplysninger om en person, der er smittet med Coronavirussygdom 2019 (covid-19), som indgår i en sag vedrørende konkret smittesporing oprettet af Styrelsen for Patientsikkerhed, journaliseres i overensstemmelse med reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen og opbevares i overensstemmelse med arkivlovens regler.

Kapitel 3

Straffebestemmelser

§4 Ansvarshavende for luftfartselskaber, der undlader at videregive oplysninger efter § 2, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021.

profile photo
Profilside