14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om pligt til indrapportering af krav til Europa-Kommissionen § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1361 af 15. December 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Procedure for indrapportering
Proceduren for indrapportering administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

•••

Stk. 2 Indrapportering efter §§ 2 og 4 til Europa-Kommissionen skal ske ved fremsendelse af et standardskema i udfyldt stand og skal som minimum indeholde:

  • 1) Kravets fulde tekst.

  • 2) Teksten til de eventuelt direkte berørte love og administrative bestemmelser.

  • 3) Begrundelse for kravet.

  • 4) Beskrivelse af, hvilket tvingende alment hensyn der nødvendiggør kravet.

  • 5) Begrundelse for, hvorfor kravet er ikke-diskriminerende.

  • 6) Begrundelse for, hvorfor kravet vurderes at være egnet til at sikre opfyldelsen af det tilsigtede mål, og hvorfor formålet ikke kan opnås ved en mindre restriktiv foranstaltning.

•••

Stk. 3 Indrapporteringen efter §§ 2 og 4 skal ske pr. e-mail via Erhvervs- og Byggestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside