14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1324 af 10. December 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Garanti for tilbud om plads på plejehjem eller almen plejebolig for ældre
Ældre, der har behov for en plads i et plejehjem, jf. § 192, i lov om social service, eller for en almen plejebolig, jf. § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., og som ikke har valgt en plejehjemsplads eller almen plejebolig efter reglerne i § 58 a i lov om almene boliger m.v., jf. § 8, optages på en generel venteliste.

•••

Stk. 2 Hvis en ældre ønsker at vælge en plejehjemsplads eller almen plejebolig efter reglerne i § 58 a i lov om almene boliger m.v., jf. § 8, skal kommunalbestyrelsen oplyse om, at garantien efter § 192 a i lov om social service eller § 54 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., ikke gælder.

•••
profile photo
Profilside