14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1324 af 10. December 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Særlige regler for gifte pensionister
Bor gifte eller samlevende pensionister i samme plejehjem, fastsætter kommunen betalingen efter § 17 ud fra det boligareal, som (ægte)parret benytter og betalingen efter § 18 på grundlag af (ægte)parrets samlede indtægt.

•••

Stk. 2 Kommunen nedsætter betalingen for boligen og alle øvrige tilbud, som (ægte)parret modtager som led i opholdet, med en rabat på 25 pct. Rabatten nedsættes med 1 pct. point for hver 4.853 kr. som den samlede indkomst overstiger den sociale pension.

•••

Stk. 3 Dør en af pensionisterne, ophører rabatten med udgangen af den måned, hvori dødsfaldet er sket.

•••
profile photo
Profilside