14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1324 af 10. December 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Brugerinformation
Med henblik på, at personer, der ønsker at gøre brug af frit valg af plejehjem og beskyttede boliger, får bedre mulighed for at vurdere og sammenligne kommunernes serviceydelser, skal kommunalbestyrelsen sikre, at oplysningerne i stk. 2 og 3 fremgår på en lettilgængelig måde.

•••

Stk. 2 Brugerinformationen skal som minimum omfatte oplysninger om:

 • 1) kommunens plejehjem og beskyttede boliger, herunder botilbud egnet til 2 personer,

 • 2) antal beboere i plejehjemmet og de beskyttede boliger,

 • 3) antal fast tilknyttet plejepersonale,

 • 4) plejehjemmets og de beskyttede boligers værdier og normer,

 • 5) dagligdagens rytme,

 • 6) indsatsen i forhold til demente,

 • 7) hvordan føres der tilsyn med plejehjemmet og de beskyttede boliger,

 • 8) plejehjemmets og de beskyttede boliger størrelse og indretning og

 • 9) resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten.

•••

Stk. 3 Brugerinformationen skal endvidere omfatte følgende oplysninger om den i § 9 nævnte venteliste:

 • 1) antal personer på den specifikke venteliste,

 • 2) den gennemsnitlige ventetid på den specifikke venteliste,

 • 3) fordelingen af borgere fra hjemkommunen hhv. andre kommuner,

 • 4) antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal,

 • 5) hvilke konsekvenser det kan få, hvis et botilbud afvises, og

 • 6) om kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at afslå borgere fra andre kommuner optagelse på den specifikke venteliste, jf. § 11.

•••
profile photo
Profilside