14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 674 af 19. juni 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Det långivende institut skal afregne de indkomne betalinger fra låntager senest fem arbejdsdage efter modtagelse af låntagers betaling.

•••

Stk. 2 Ekstraordinære betalinger kan indgå i en afregningsplan, jf. § 16 f, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, hvis instituttet på baggrund af de seneste tre års modtagne ydelser på tilsvarende lån erfaringsmæssigt kan fastsætte en forventning hertil.

•••

Stk. 3 Ekstraordinære betalinger, der ikke indgår i en afregningsplan, skal overføres til det udstedende institut hurtigst muligt.

•••
profile photo
Profilside