Bekendtgørelse om placering af mindre udlejningskøretøjer på offentlige vejarealer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2141 af 21. december 2020

I medfør af § 80 b, stk. 5, i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., som ændret ved lov nr. 2082 af 21. december 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Omfattet af lovens § 80 b, stk. 1, er motoriserede udlejningsløbehjul omfattet af bekendtgørelse nr. 40 af 14. januar 2019, som ændret ved bekendtgørelse nr. 665 af 1. juli 2019 om forsøgsordning for motoriseret løbehjul.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.