14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om pengeinstitutters videregivelse af væsentlig viden om aktiver i et refinansieringsregister § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1228 af 21. November 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Pengeinstituttet skal udpege en person, der er ansvarlig for, at videregivelse af væsentlig viden sker hurtigst muligt.

•••

Stk. 2 Pengeinstituttet skal sikre, at der i forening med den berettigede enhed fastlægges en procedure for videregivelse og modtagelse af væsentlig viden, herunder en procedure for underretning af pengeinstituttet om offentliggørelse af væsentlig viden.

•••

Stk. 3 Under hensyntagen til, at den berettigede enhed altid skal kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til lovgivning, der gennemfører artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), i Danmark implementeret ved § 27 i lov om værdipapirhandel m.v., kan pengeinstituttet og den berettigede enhed aftale en nedre tærskel for, hvilken viden pengeinstituttet skal videregive.

•••
profile photo
Profilside