14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 782 af 06. July 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Pensionsforpligtelser for tjenestemænd
Tjenestemænd, der overføres, jf. § 2, stk. 1 og 2, som følge af en kommunalbestyrelses overtagelse af et regionalt tilbud eller regionale almene ældreboliger, får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt pensionen af den nye pensionsmyndighed.

•••

Stk. 2 Udgift til tjenestemandspensioner, der udbetales efter stk. 1, deles mellem den nye og den hidtidige myndighed i forhold til tjenestemandens optjente pensionsalder under henholdsvis ansættelsen hos den nye og hos den hidtidige myndighed. Pensionsdelingen sker ved, at den hidtidige myndighed refunderer den forholdsmæssige del af pensionen, der er optjent under ansættelse hos den hidtidige myndighed.

•••
profile photo
Profilside