14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 782 af 06. July 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ved værdiansættelsen af aktiver og passiver anvendes de opgørelsesprincipper for aktiver og passiver, der i overensstemmelse med »Budget – og regnskabssystem for regioner« er benyttet i det seneste, endeligt godkendte regnskab inden overtagelsestidspunktet for tilbuddet eller de almene ældreboliger. Foreligger der på overtagelsestidspunktet ikke et endeligt godkendt regnskab for regionen, anvendes de opgørelsesprincipper for aktiver og passiver, der i overensstemmelse med »Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner« er benyttet i det endeligt godkendte regnskab for 2006 for den amtskommune, hvorfra regionen har overtaget tilbuddet eller de almene ældreboliger.

•••

Stk. 2 E jendomme anskaffet før 1. januar 1999 opgøres til den senest foreliggende offentlige ejendomsvurdering inklusiv evt. årsregulering.

•••

Stk. 3 Pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd, der overføres efter § 2, ansættes til værdien 0.

•••
profile photo
Profilside