14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 782 af 06. July 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Overstiger værdien af de aktiver, der overtages efter § 2, stk. 1, værdien af de passiver, der overtages efter § 2, stk. 1, skal den kommunalbestyrelse, der overtager tilbuddet eller boligerne, kompensere regionsrådet herfor. Kompensationen skal i det omfang, det er muligt, ske ved, at den kommunalbestyrelse, der overtager tilbuddet eller boligerne, jf. § 2, stk. 1, overtager langfristet gæld fra regionen, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1. Kan der ikke kompenseres ved sådanne beløb, skal kompensationen ske ved overtagelse af andre af regionens passiver eller ved erlæggelsen af et beløb.

•••

Stk. 2 Overstiger værdien af de passiver, der overtages efter § 2, stk. 1, værdien af de aktiver, der overtages efter § 2, stk. 1, skal regionsrådet kompensere den kommunalbestyrelse, der overtager tilbuddet eller boligerne, herfor.

•••
profile photo
Profilside