14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 782 af 06. July 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelse og formål
Bekendtgørelsen finder anvendelse ved en kommunalbestyrelses overtagelse af et regionalt tilbud i henhold § 186 i lov om social service eller ved en kommunalbestyrelses overtagelse af regionale almene ældreboliger efter § 185 c i lov om almene boliger m.v.

•••

Stk. 2 Formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at de sociale opgaver og opgaver på det almene ældreboligområde i højere grad løses i nærmiljøet og i tæt samspil med kommunens øvrige tilbud.

•••
profile photo
Profilside